BS

by / Vrijdag, maart 25 2016 / Gepubliceerd in Machinestandaarden

Britse normen zijn de normen geproduceerd door BSI Group welke is opgenomen onder a Koninklijk handvest (en die formeel wordt aangeduid als de Nationale normalisatie-instelling (NSB) voor het VK). De BSI Group produceert Britse normen onder het gezag van het Charter, dat een van de doelstellingen van BSI is om:

(2) Kwaliteitsnormen voor goederen en diensten opstellen en de algemene goedkeuring van Britse normen en schema's in verband daarmee voorbereiden en van tijd tot tijd herzien om dergelijke normen en schema's te herzien, te wijzigen en aan te passen als ervaring en omstandigheden dit vereisen

- BSI Royal Charter, Faller en Graham

Formeel, volgens het memorandum van overeenstemming van 2002 tussen de BSI en de regering van het Verenigd Koninkrijk, worden Britse normen gedefinieerd als:

"Britse normen" betekent formele consensusnormen zoals uiteengezet in BS 0-1 paragraaf 3.2 en gebaseerd op de principes van erkende normalisatie onder meer in het Europese normalisatiebeleid.

- MEMORANDUM VAN BEGRIPTUSSEN DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE BRITSE NORMENINSTELLING MET BETREKKING TOT HAAR ACTIVITEITEN

DE NATIONAL STANDARDS BODY VAN HET VERENIGD KONINKRIJK, Department for Business, Innovation, and Skills van het Verenigd Koninkrijk

Producten en diensten waarvan BSI verklaart dat ze voldoen aan de eisen van specifieke normen binnen aangewezen schema's, worden bekroond met Kitemark.

Hoe British Standards worden gemaakt

De BSI-groep als geheel produceert geen Britse normen, aangezien het standaardwerk binnen de BSI gedecentraliseerd is. De raad van bestuur van BSI richt een standaardenraad op. Het Standards Board doet weinig anders dan het instellen van Sectorborden (een sector in BSI-taalgebruik is een veld van standaardisatie zoals ICT, Kwaliteit, Landbouw, Productie of Brand). Elk Sectorbestuur vormt op zijn beurt meerdere Technische Comités. Het zijn de technische commissies die formeel een Britse norm goedkeuren, die vervolgens wordt voorgelegd aan de secretaris van de sectorraad voor toezicht, ter bekrachtiging van het feit dat de technische commissie inderdaad een taak heeft vervuld waarvoor zij is opgericht.

De normen

De geproduceerde normen zijn getiteld Britse standaard XXXX [-P]: JJJJ waarbij XXXX het nummer van de standaard is, P het nummer is van het deel van de standaard (waarbij de standaard is opgesplitst in meerdere delen) en YYYY het jaar is waarin de standaard van kracht is geworden.BSI Group heeft momenteel meer dan 27,000 actieve standaarden. Producten worden doorgaans gespecificeerd als zijnde in overeenstemming met een bepaalde Britse norm, en in het algemeen kan dit worden gedaan zonder enige certificering of onafhankelijke tests. De standaard biedt simpelweg een verkorte manier om te beweren dat aan bepaalde specificaties wordt voldaan, terwijl fabrikanten worden aangemoedigd om zich aan een gemeenschappelijke methode voor een dergelijke specificatie te houden.

Het Kitemark kan worden gebruikt om certificering door BSI aan te geven, maar alleen wanneer een Kitemark-schema is opgezet rond een bepaalde norm. Het is voornamelijk van toepassing op normen voor veiligheid en kwaliteitsmanagement. Er is een algemeen misverstand dat Kitemarks nodig zijn om de naleving van een BS-norm te bewijzen, maar in het algemeen is het niet wenselijk noch mogelijk dat elke norm op deze manier wordt 'gecontroleerd'.

Na de stap naar harmonisatie van de norm in Europa, worden sommige Britse normen geleidelijk vervangen of vervangen door de relevante Europese normen (EN).

Status van normen

Standaarden worden voortdurend herzien en ontwikkeld en krijgen periodiek een of meer van de volgende statuszoekwoorden toegewezen.

 • Bevestigde - de standaard is herzien en bevestigd als actueel.
 • Actueel - het document is het meest recente, meest recent gepubliceerde document dat beschikbaar is.
 • Concept voor openbare opmerking / DPC - een nationale fase in de ontwikkeling van een norm, waar breder overleg binnen het VK wordt gezocht.
 • Verouderd - door wijziging aan te geven dat de norm niet wordt aanbevolen voor gebruik voor nieuwe apparatuur, maar moet worden gehandhaafd om te voorzien in onderhoud aan apparatuur die naar verwachting een lange levensduur zal hebben, of vanwege wetgevingskwesties.
 • Gedeeltelijk vervangen - de norm is gedeeltelijk vervangen door een of meer andere normen.
 • Voorgesteld ter bevestiging - de standaard wordt herzien en voorgesteld wordt om deze te bevestigen als de huidige standaard.
 • Voorgesteld voor veroudering - de standaard wordt herzien en voorgesteld wordt deze achterhaald te maken.
 • Voorgesteld voor intrekking - de standaard wordt herzien en voorgesteld wordt deze in te trekken.
 • Herzien - de norm is herzien.
 • Vervangen - de norm is vervangen door een of meer andere normen.
 • Wordt beoordeeld - de standaard wordt herzien.
 • teruggetrokken - het document is niet meer actueel en is ingetrokken.
 • Werk in de hand - er wordt gewerkt aan de norm en mogelijk is er een verwant concept voor openbaar commentaar beschikbaar.

Geschiedenis

Hoofdkantoor van BSI Group in het district Chiswick in Londen

BSI Group begon in 1901 als de Engineering Standards Committee, geleid door James Mansergh, om het aantal en het type stalen profielen te standaardiseren, om Britse fabrikanten efficiënter en concurrerender te maken.

In de loop van de tijd ontwikkelden de normen zich om vele aspecten van tastbare engineering te dekken, en vervolgens engineeringmethodologieën, waaronder kwaliteitssystemen, veiligheid en beveiliging.

Voorbeelden van Britse normen

 • BS 0 Een standaard voor standaarden specificeert zelf Ontwikkeling, Structuur en Opstellen van Britse Standaarden.
 • BS 1 Lijsten van gewalste secties voor structurele doeleinden
 • BS 2 Specificatie en secties van tramrails en visplaten
 • BS 3 Rapport over de invloed van de meterlengte en de sectie van de teststaaf op het rekpercentage
 • BS 4 Specificatie voor constructiestaal secties
 • BS 5-rapport over locomotieven voor Indiase spoorwegen
 • BS 6 Eigenschappen van gewalste secties voor structurele doeleinden
 • BS 7 Afmetingen van koperen geleiders, geïsoleerd gegloeid, voor stroom en licht
 • BS 8 Specificatie voor buisvormige trampalen
 • BS 9 Specificatie en secties van Bull Head Railway Rails
 • BS 10 Tabellen met buisflenzen
 • BS 11 Specificaties en secties van spoorrails met vlakke bodem
 • BS 12 Specificatie voor Portland Cement
 • BS 13 Specificatie voor constructiestaal voor scheepsbouw
 • BS 14 Specificatie voor constructiestaal voor scheepsketels
 • BS 15 Specificatie voor constructiestaal voor bruggen, enz., En algemene bouwconstructie
 • BS 16 Specificatie voor telegraafmateriaal (isolatoren, paalverbindingen, enz.)
 • BS 17 Tussentijds verslag over elektrische machines
 • BS 18 Vormen van trekproefstukken
 • BS 19 Rapport over temperatuurexperimenten op veldspoelen van elektrische machines
 • BS 20 Rapport over * BS schroefdraad
 • BS 21 Rapport over buisdraden voor ijzeren of stalen buizen en buizen
 • BS 22 Rapport over het effect van temperatuur op isolatiematerialen
 • BS 23 normen voor trolleygroef en draad,
 • BS 24 Specificaties voor materiaal dat wordt gebruikt bij de constructie van normen voor rollend spoorwegmaterieel
 • BS 25 Verslag over fouten in vakmanschap op basis van metingen uitgevoerd voor de commissie door het Nationaal Fysisch Laboratorium
 • BS 26 Tweede rapport over locomotieven voor Indiase spoorwegen (vervangt nr. 5)
 • BS 27 Rapport over standaardsystemen van limietmeters voor lopende pasvormen
 • BS 28 Rapport over moeren, boutkoppen en moersleutels
 • BS 29 Specificatie voor ingegoten stalen smeedstukken voor maritieme doeleinden,
 • BS 30 Specificatie voor stalen gietstukken voor maritieme doeleinden,
 • BS 31 Specificatie voor stalen buizen voor elektrische bedrading
 • BS 32 Specificatie voor stalen staven voor gebruik in automatische machines
 • BS 33 Kooldraad elektrische lampen
 • BS 34 Tabellen van BS Whitworth, BS Fine en BS Pipe Threads
 • BS 35 Specificatie voor staven van koperlegering voor gebruik in automatische machines
 • BS 36 Rapport over Britse normen voor elektrische machines
 • BS 37 Specificatie voor elektriciteitsmeters
 • BS 38 Rapport over Britse standaardsystemen voor limietmeters voor schroefdraad
 • BS 39 Gecombineerd rapport over BS-schroefdraad
 • BS 40 Specificatie voor Spigot en Socket gietijzeren lagedruk verwarmingsbuizen
 • BS 41 Specificatie voor tap en mof Gietijzeren rookkanaal of rookpijpen
 • BS 42 Rapport over heen en weer bewegende stoommachines voor elektrische doeleinden
 • BS 43 Specificatie voor houtskoolijzer Lipgelaste ketelbuizen
 • BS 44 Specificatie voor gietijzeren buizen voor hydraulisch vermogen
 • BS 45-rapport over afmetingen voor bougies (voor interne verbrandingsmotoren)
 • BS 46 Specificatie voor sleutels en spiebanen
 • BS 47 stalen visplaten voor spoorstaven met platte kop en vlakke bodem, specificatie en secties van
 • BS 48 Specificatie voor smeedijzer van Smithing-kwaliteit voor scheepsbouw (klasse D)
 • BS 49 Specificatie voor ampèremeters en voltmeters
 • BS 50 Derde rapport over locomotieven voor Indiase spoorwegen (vervangt nrs. 5 en 26)
 • BS 51 Specificatie voor smeedijzer voor gebruik in rollend spoorwegmaterieel ('Best Yorkshire' en kwaliteiten A, B en C)
 • BS 52 Specificatie voor bajonet lampvoet lamphouders en BC adapters (lamphouder pluggen)
 • BS 53 Specificatie voor koudgetrokken lasloze stalen ketelbuizen voor locomotiefketels
 • BS 54 Rapport over schroefdraad, moeren en boutkoppen voor gebruik in de automobielbouw
 • BS 55 Rapport over hardgetrokken koper- en bronsdraad
 • BS 56 Definities van opbrengstpunt en elastische limiet
 • BS 57 Rapport over koppen voor kleine schroeven
 • BS 58 Specificatie voor tap en mof Gietijzeren grondleidingen
 • BS 59 Specificatie voor tap- en mof gietijzeren afval- en ventilatiepijpen (voor andere doeleinden dan gronddoeleinden)
 • BS 60 Verslag van experimenten met gloeilampen van wolfraamgloeidraad
 • BS 61 specificatie voor koperen buizen en hun schroefdraad (voornamelijk voor huishoudelijk en soortgelijk werk)
 • BS 62 Schroeven voor scheepsketelverblijven,
 • BS 63 Specificatie voor maten van breuksteen en steenslag,
 • BS 64 Specificatie voor visbouten en moeren voor spoorrails
 • BS 65 Specificatie voor zoutgeglazuurde pijpen,
 • BS 66 Specificatie voor koperlegering driedelige koppelingen (voor lage en gemiddelde druk geschroefde koperen buizen)
 • BS 67 Specificatie voor plafondrozetten met twee en drie platen
 • BS 68 Methode voor het specificeren van de weerstand van stalen geleiders,
 • BS 69 Rapport over gloeilampen van wolfraamgloeidraad (vacuümtype) voor auto's
 • BS 70 Rapport over luchtbanden voor auto's, motorfietsen en fietsen
 • BS 71 Rapport over afmetingen van velgen en bandenbanden voor massieve rubberen banden voor auto's
 • BS 72 Britse normalisatieregels voor elektrische machines,
 • BS 73 Specificatie voor stekkers en stopcontacten met twee pennen (vijf-, vijftien- en dertig ampère)
 • BS 74 oplaadstekker en stopcontact, voor voertuigen aangedreven door elektrische secundaire batterijen, specificatie voor
 • BS 75 Staalsoorten voor auto's, Specificatie voor smeedwerk
 • BS 76 Rapport van en specificaties voor teer en pitch voor wegdoeleinden
 • BS 77 specificatie. Spanningen voor transmissie- en distributiesystemen van wisselstroom
 • BS 78 Specificatie voor gietijzeren buizen en speciale gietstukken voor water, gas en riolering
 • BS 79 Rapport over afmetingen van speciaal spoorwerk voor trams
 • BS 80 Magnetos voor automobiele doeleinden
 • BS 81 Specificatie voor instrumenttransformatoren
 • BS 82 Specificatie voor starters voor elektromotoren
 • BS 83 Referentiestandaard voor Dope en beschermende bedekking voor vliegtuigen
 • BS 84 Rapport over schroefdraden (British Standard Fine) en hun toleranties (vervangende delen van rapporten nrs. 20 en 33)
 • BS 86 Rapport over afmetingen van magneto's voor vliegtuigdoeleinden
 • BS 87 Rapport over afmetingen voor Airscrew Hubs
 • BS 88 Specificatie voor patroonzekeringen voor spanningen tot en met 1000 V ac en 1500 V dc Oorspronkelijk getiteld: "Specificatie voor elektrische uitschakelingen (lage druk, type O)"
 • BS 89 Specificatie voor het aangeven van ampèremeters, voltmeters, wattmeters, frequentie- en vermogensfactoren
 • BS 90 Specificatie voor het opnemen van (grafische) ampèremeters, voltmeters en wattmeters
 • BS 95 Correctietabellen voor effectieve diameter vereist om steek- en hoekfouten in schroefdraden van Whitworth-vorm te compenseren
 • BS 98 Specificatie voor Goliath-lampkappen en lamphouders
 • BS 103 Specificatie voor valgewichttestmachines voor rails
 • BS 104 Secties van lichte spoorrails en visplaten met vlakke bodem
 • BS 105 Secties van lichte en zware brugtype spoorwegrails
 • BS 107 Standaard voor gewalste secties voor magneetstaal
 • BS 196 voor beschermde, niet-omkeerbare stekkers, contactdozen, kabelkoppelingen en apparaatkoppelingen met aardingscontacten voor enkelfasige AC-circuits tot 250 volt
 • BS 308 een nu verwijderde norm voor technische tekenconventies, opgenomen in BS 8888.
 • BS 317 voor handafscherming en zij-ingangspatroon Three-Pin Wall Plugs and Sockets (Two Pin and Earth Type)
 • BS 336 voor brandslangkoppelingen en hulpapparatuur
 • BS 372 voor zijstekkers en stopcontacten voor huishoudelijk gebruik (Deel 1 vervangen BS 73 en Deel 2 vervangen BS 317)
 • BS 381 voor kleuren die worden gebruikt bij identificatie, codering en andere speciale doeleinden
 • BS 476 voor brandwerendheid van bouwmaterialen / elementen
 • BS 499 Lasvoorwaarden en symbolen.
 • BS 546 voor tweepolige en geaarde stekkers, stopcontacten en stopcontactadapters voor AC (50-60 Hz) circuits tot 250V
 • BS 857 voor veiligheidsglas voor transport over land
 • BS 987C Camouflagekleuren
 • BS 1088 voor multiplex op zee
 • BS 1192 op een Bouwtekening praktijk. Deel 5 (BS1192-5: 1998) betreft Gids voor het structureren en uitwisselen van CAD-gegevens.
 • BS 1361 voor patroonzekeringen voor wisselstroomcircuits in huishoudelijke en soortgelijke gebouwen
 • BS 1362 voor patroonzekeringen voor BS 1363-stekkers
 • BS 1363 voor stekkers en stopcontacten
 • BS 1377 Beproevingsmethoden voor bodems voor civiele techniek.
 • BS 1572 Kleuren voor vlakke afwerkingen voor wanddecoratie
 • BS 1881 Testbeton
 • BS 1852 Specificatie voor het markeren van codes voor weerstanden en condensatoren
 • BS 2660 Kleuren voor bouw- en decoratieve verven
 • BS 2979 transliteratie van cyrillische en Griekse letters
 • BS 3506 voor ongeplastificeerde PVC-buis voor industrieel gebruik
 • BS 3621 Diefbestendige slotconstructie. Uitgaande sleutel
 • BS 3943 Specificatie voor kunststof afvalvangers
 • BS 4142 Methoden voor het beoordelen en beoordelen van industrieel en commercieel geluid
 • BS 4293 voor aardlekschakelaars
 • BS 4343 voor industriële elektrische voedingsconnectoren
 • BS 4573 Specificatie voor 2-pins omkeerbare stekkers en stopcontacten voor scheerapparaten
 • BS 4800 voor verfkleuren gebruikt in de bouw
 • BS 4900 voor glazuurkleuren gebruikt in de bouw
 • BS 4901 voor kunststofkleuren gebruikt in de bouw
 • BS 4902 voor kleuren van plaat- / tegelvloeren gebruikt in de bouw
 • BS 4960 voor weeginstrumenten voor huishoudelijk koken
 • BS 4962 voor kunststof buizen en fittingen voor gebruik als ondergrondse veldafvoeren
 • BS 5252 voor kleurcoördinatie in de bouw
 • BS 5400 voor bruggen van staal, beton en composiet.
 • BS 5499 voor grafische symbolen en tekens in de bouw; inclusief vorm, kleur en layout
 • BS 5544 voor anti-bandietbeglazing (beglazing bestand tegen handmatige aanval)
 • BS 5750 voor kwaliteitsmanagement, de voorouder van ISO 9000
 • BS 5759 Specificatie voor spanbanden voor spanbanden voor gebruik bij oppervlaktetransport
 • BS 5837 voor bescherming van bomen tijdens bouwwerkzaamheden
 • BS 5839 voor branddetectie- en alarmsystemen voor gebouwen
 • BS 5930 voor locatieonderzoek
 • BS 5950 voor constructiestaal
 • BS 5993 voor cricketballen
 • BS 6008 voor de bereiding van een likeur thee voor gebruik bij sensorische tests
 • BS 6312 voor telefoonstekkers en stopcontacten
 • BS 6651 praktijkcode voor de bescherming van constructies tegen bliksem; vervangen door BS EN 62305 (IEC 62305) -serie.
 • BS 6701 installatie, bediening en onderhoud van telecommunicatieapparatuur en telecommunicatiebekabeling
 • BS 6879 voor Britse geocodes, een superset van ISO 3166-2: GB
 • BS 7430 praktijkcode voor aarding
 • BS 7671 Vereisten voor elektrische installaties, De IEE-bedradingsvoorschriften, opgesteld door de IET
 • BS 7799 voor informatiebeveiliging, de voorouder van de ISO / IEC 27000-familie van normen, waaronder 27002 (voorheen 17799)
 • BS 7901 voor bergingsvoertuigen en bergingsapparatuur
 • BS 7909 Praktijkcode voor tijdelijke elektrische systemen voor amusement en aanverwante doeleinden
 • BS 7919 Elektrische kabels. Flexibele kabels tot 450 / 750V, voor gebruik met apparaten en apparatuur bedoeld voor industriële en soortgelijke omgevingen
 • BS 7910 gids voor methoden voor het beoordelen van de aanvaardbaarheid van gebreken in metalen constructies
 • BS 7925 Software testen
 • BS 7971 Beschermende kleding en uitrusting voor gebruik in gewelddadige situaties en bij training
 • BS 8110 voor constructief beton
 • BS 8233 Richtlijnen voor geluidsisolatie en geluidsreductie in gebouwen
 • BS 8484 voor de levering van diensten voor alleen werkende apparaten
 • BS 8485 voor de karakterisering en sanering van grondgas bij getroffen ontwikkelingen
 • BS 8494 voor het detecteren en meten van kooldioxide in omgevingslucht of afzuigsystemen
 • BS 8888 voor technische tekening en technische productspecificatie
 • BS 15000 voor IT Service Management, (ITIL), nu ISO / IEC 20000
 • BS 3G 101 voor algemene vereisten voor mechanische en elektromechanische vliegtuigindicatoren
 • BS EN 12195 Ladingbeperking op wegvoertuigen.
 • BS EN 60204 Veiligheid van machines

PAS-documenten

BSI publiceert ook een reeks PAS documenten.

PAS-documenten zijn een flexibel en snel model voor het ontwikkelen van standaarden dat openstaat voor alle organisaties. Een PAS is een gesponsord stuk werk dat organisaties de flexibiliteit biedt bij het snel opstellen van een standaard en tegelijkertijd een grotere mate van controle over de ontwikkeling van het document mogelijk maakt. Een typische ontwikkelingstijd voor een PAS is ongeveer 6–9 maanden. Eenmaal gepubliceerd door BSI, heeft een PAS alle functionaliteit van een Britse norm voor het creëren van schema's zoals beheersystemen en productbenchmarks, evenals praktijkcodes. Een PAS is een levend document en na twee jaar zal het document worden herzien en zal een beslissing worden genomen met de klant of dit al dan niet moet worden doorgevoerd om een ​​formele Britse norm te worden. De term PAS was oorspronkelijk een acroniem afgeleid van "productgoedkeuringsspecificatie", een naam die later werd gewijzigd in "openbaar beschikbare specificatie". Volgens BSI zijn echter niet alle PAS-documenten gestructureerd als specificaties en is de term nu voldoende ingeburgerd om geen verdere versterking te vereisen.

Voorbeelden

 • PAS 78: Gids voor goede praktijken bij het in bedrijf stellen van toegankelijke websites
 • PAS 72 Verantwoorde visserij - Specificatie van goede praktijken voor vissersvaartuigen
 • PAS 77 IT-service continuïteitsbeheercode van de praktijk
 • PAS 82 Winkelinrichting en interieurbouw. Managementsysteem specificatie
 • PAS 100 Composteerspecificatie
 • PAS 101 Specificatie voor teruggewonnen containerglas
 • PAS 102 Specificatie voor verwerkt glas voor geselecteerde secundaire eindmarkten
 • PAS 103 Verzamelde kunststofverpakkingen
 • PAS 104 Houtrecycling in de paneelverwerkende industrie
 • PAS 105 Inkoop en kwaliteit van gerecycled papier. Gedragscode
 • PAS 777 Specificatie voor de kwalificatie en etikettering van gebruikte automotoren en alle gerelateerde transmissie-eenheden
 • PAS 911 Brandstrategieën - leidraad en kader voor hun formulering

Beschikbaarheid

Kopieën van British Standards worden verkocht in de BSI Online Shop of zijn toegankelijk via een abonnement op British Standards Online (BSOL). Ze kunnen ook worden besteld via de uitgeverijen van vele andere nationale normalisatie-instellingen (ANSI, DIN, enz.) En bij verschillende gespecialiseerde leveranciers van technische specificaties.

Britse normen, waaronder Europese en internationale adopties, zijn beschikbaar in veel universitaire en openbare bibliotheken die zich abonneren op het BSOL-platform. Bibliothecarissen en docenten aan in het Verenigd Koninkrijk gevestigde inschrijvende universiteiten hebben volledige toegangsrechten tot de collectie, terwijl studenten kunnen kopiëren / plakken en printen maar geen standaard kunnen downloaden. Tot 10% van de inhoud van een standaard kan worden gekopieerd / geplakt voor persoonlijk of intern gebruik en tot 5% van de collectie kan worden aangeboden als een papieren of elektronische referentiecollectie aan de inschrijvende universiteit. Vanwege hun referentiemateriaal zijn er geen standaarden beschikbaar voor interbibliothecair leenverkeer. Gebruikers van openbare bibliotheken in het VK hebben mogelijk alleen toegang tot BSOL als hun bibliotheekservice geabonneerd is op het BSOL-platform. Gebruikers hebben mogelijk ook op afstand toegang tot de collectie als ze een geldige bibliotheekpas hebben en de bibliotheek beveiligde toegang tot de bronnen biedt.

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het BSI-kenniscentrum in Chiswick over de kijkstandaarden in de leeszaal van hun leden.


Voor meer informatie of vragen, suggesties of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via:
Contact details
TOP

UW GEGEVENS VERGETEN?